Biedrība RĒZEKNES FA

Reģ. numurs 40008218820

Juridiskā adrese: 18.novembra 39, Rēzekne, LV-4601

Banka: SWEDBANK

Kods: HABALV22

Norēķinu konts: LV13HABA0551037832402

Tālrunis: +371 29277784
E-pasts: rezeknes.fa@inbox.lv


Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skola

Reģ.Nr. 90001516958

Jur.adrese: 18. Novembra 39, Rezēkne, LV-4601

Banka: SWEDBANK

Kods: HABALV22

Konts: LV12HABA0551026247613

Tālrunis: + 371 64623294 
E-pasts: bjss@rezekne.lv
0
© 2013 REZEKNES FA All rights reserved

 .