Organizācija

       Biedrība RĒZEKNES FA jeb RĒZEKNES FUTBOLA AKADĒMIJA (turpmāk tekstā RFA) ir izveidota ar mērķi apvienot esošās Rēzeknes futbola skolas un izveidot spēcīgu, konkurētspējīgu futbola struktūru, kuras galvenais mērķis ir Latvijas Virslīgas un Nacionālās izlases līmenim atbilstošu  futbolistu audzināšana. RFA dibināta 2013. gadā pēc divu futbola sistēmu, proti, Rēzeknes BJSS un Sporta kluba "Blāzma" vienošanās. Pēc SK "Blāzma" finansiālajām problēmām, kuru rezultātā klubs atteicās no dalības "Virslīgas" čempionātā Rēzeknes futbola sistēma sašķēlās divās daļās. Jauniešu komandas tika sadalītas divās nometnēs, bet Rēzeknes BJSS vadība sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi tomēr nolēma saglabāt pilsētas galveno komandu, kas līdz 2014.gadam cīnījās Latvijas 1.līgas čempionātā. Šogad pilsētas galvenā komanda ir viens no galvenajiem pretendentiem uz iekļūšanu "Virslīgā". RFA vadība uzticēta valdei 4 cilvēku sastāvā, par valdes locekli izvēlēts Andris Studāns.

       Biedrība reģistrēta 2013.gada 28.decembrī un darbojas uz Statūtu pamata, kā apliecinājums ir izsniegta reģistrācijas apliecība un piešķirts reģistrācijas numurs 40008218820.

Organizācijas darbības virziens un struktūra

RFA mērķis ir pēc iespējas vairāk piesaistīt jauniešus aktīvam dzīvesveidam un sportam brīdī, kad attīstās jauno tehnoloģiju laikmets un mazkustīgs dzīvesveids. Jauniešiem tiek piedāvāta alternatīva, kas sekmē veselības stiprināšanu, aktīvu dzīvesveidu un mērķtiecīgu personības izaugsmi. Protams, ka RFA mērķis ir ne tikai piesaistīt jauniešus sportam, bet arī sniegt redzējumu tam, ka futbols var būt arī iztikas avots mērķtiecīgiem cilvēkiem. Futbols spēj sniegt cilvēkam gan fizisko, gan emocionālo piepildījumu dzīvē, palīdz sociālajā adaptācijā, komunicējot ar draugiem un citiem sportistiem, ceļojot, piedaloties sacensībās utt.

            Galvenie mērķi un uzdevumi:

•           Izveidot spēcīgu futbola sistēmu Rēzeknē un novadā, kas nostiprinās futbola, kā Nr.1 sporta veida, pozīcijas pilsētā un reģionā kopumā.

•           Nodrošināt pilsētas galveno komandu ar Rēzeknes futbola audzēkņiem, kuru sniegums atbilst augsta līmeņa sacensībām un dažādām                izlasēm (Jauniešu un Nacionālā),

•           Motivēt spējīgākos spēlētājus augstiem mērķiem gan dzīvē, gan futbolā,

•           Paaugstināt treneru skaitu un to izglītības līmeni, lai paaugstinātu savu darba kvalitāti un radošumu, kas tiek nodots audzēkņiem,

•           Veidot ciešu saikni ar vecākiem vai aizbildņiem audzināšanas procesa īstenošanā,

•           Rosināt vispusīgu personības veidošanos, veicināt patstāvību lēmumos, veidot priekšstatus par pozitīvu attieksmi pret citiem un sevi.

•           Izveidot vienotu treniņprocesa sistēmu, lai radīt apstākļus spēlētāju konkurētspējas izaugsmei un meistarības paaugstināšanai.

•           Sadarboties ar pašvaldību, Latvijas Futbola Federāciju un citām organizācijām.

Organizācijas vērtības

Vienotība- vienojoties kopīgam mērķim, visas grūtības pārvaram kopā, kā arī visas uzvaras ir mūsu kopīgs sasniegums.

Godīgums- atklātība ikvienā jautājumā ir pamats uzticībai gan komandā, gan sabiedrībā.

Uzcītība- tikai caur grūtu, mērķtiecīgu un pacietīgu darbu var sasniegt virsotnes. Katrs ar savu darbu un ieguldījumu palīdz veidot nākotni.

Kvalitāte- ikviena šķietami maznozīmīga detaļa veido mehānismu, tikai no pašiem ir atkarīgs, cik kvalitatīvs būs mehānisms. Kvalitatīvs darbs ir atkarīgs no ikviena.

Piederība- patriotiskas jūtas pret pilsētu, kura nav vienaldzīga, rada mājīgumu dvēselē un pacēlumu sirdī. Cieņa pret to vietu un vidi, kur iemīlēji futbolu, ir pamats pašatdevei.

0
© 2013 REZEKNES FA All rights reserved

 .